www.VIDIMEPODZEM.cz

 

Co nabízíme

Zaměření a vyznačení podzemních anomálií až do hloubky 50m.

Vizualizace do 2D i 3D rozhraní.

Vyhledávání inženýrských sítí

 • plynové plastové potrubí
 • plastové vodovodní a odpadní potrubí
 • keramické a betonové odpadní kanály
 • meliorační síte
 • telekomunikační optické kabely
 • ostatní kovové potrubí a kabely všech typů
 • Průzkum před zahájením stavební činnosti

 • vytyčení bezpečných tras pro horizontální vrtání a protlaky
 • zjištení úrovně skalního podloží
 • zjištení neznámých objektů v trase protlaku
 • vyhledávání inženýrských sítí ve směru výkopu
 • okalizace sklepů a dutin

  Kontroly a průzkum

 • betonové objekty - rozložení kovových armatur
 • stav podloží pod silnicemi - dutiny, tloušťky podsypu
 • zasypané černé skládky a trativody
 • barely s nebezpečnými chemikáliemi
 • ukryté objekty, kriminalistický průzkum
 • vyhledávání staré munice
 • mapování objektů pro archeologii
 • zjištení hloubek a nánosů v řekách a rybnících
 • vyhledávání potopených lodí
 • ©2009 Rudolf Tengler