HiTech AlkCarb expedice Mongolsko 2017V září 2017 jsme se spolu s vědci z celého světa zúčastnili expedice na jih Mongolska, kde jsme naším georadarem prováděli průzkum v rámci projektu HiTech AlkCarb, který se zabývá vývojem nových geomodelů a udržitelných průzkumných metod pro kritické suroviny v alkalických vyvřelých horninách a karbonatitech.
Níže je video ukázka výsledků z měření na jedné z nejzajímavějších a nejlépe zmapovaných lokalit výzkumu. Radarogramy jsou umístěné do geologické mapy, která vznikla na základě dřívějších průzkumů. Díky výsledkům z georadaru tak můžeme vidět jasné přechody materiálů a jejich rozsah pod povrchem.

Citace z článku v Lidových Novinách z 17. března 2018
"Češi pracovali i v Mongolsku, kde našli šest nadějných míst. A to díky novým přístupům, ale i georadarům, které vyvíjí česká firma RTGPR. „Dokážeme nahlédnout hlouběji, než bývalo zvykem, byť nám to někteří lidé z oboru nevěří,“ říká Rudolf Tengler junior, jehož otec georadar notně vylepšil."
Celý článek lze stáhnout v PDF