Německo - jezero Tüttensee (2015)Bavorské jezero Tüttensee je v odborných kruzích po dlouhá léta předmětem sporů. Jedni tvrdí, že je vytvořeno ledovcovou činností, druzí zase, že se jedná o kráter po dopadu meteoritu. Cílem této vědecké expedice tedy bylo ověřit, která z teorií je ta správná. Změřili jsme několik přímkových profilů západně a jihozápadně od jezera. První prrofil jsme začali na louce a přes val jsme dojeli s 6 m dlouhými anténami až na vrchol valu asi 20 m nad jezero - dále nás nepustil hustý les.


Na radarogramu je vidět téměř vodorovná linie původního povrchu (bílé šipky) a v oblasti valu pak šikmo ukloněné vrstvy. Ty mohly vzniknout sesuvy a splavováním mnohem vyššího valu srážkovou činností. V pravé části obrázku jsou vidět změny ve struktuře dolomitu až do hloubky 60m.
Další profil končil asi 50m od jezera a i na něm je vidět postupné vrstvení nad rovným rozhraním.
Dle naměřených dat to tedy vypadá, že valy v západní části mohou být vyvržené po dopadu meteoritu.

Výsledky z tohoto měření jsou součástí práce The Chiemgau Impact: research in a Bavarian meteorite crater strewn field, která je k dispozici v PDF
Výňatek z publikace The Chiemgau Impact: research in a Bavarian meteorite crater strewn field